© 2019 by Göteborg Estetik. All Rights Reserved

INFORMATION

Inför ditt besök
Snart är det dags för dig att göra en estetisk behandling på Göteborg Estetik. För att du ska känna dig trygg och välinformerad har vi sammanställt dokument med information om den behandling du ska göra.
Innan du kommer på ditt bokade besök är det viktigt att du läser igenom den informationstext som finns om din behandling.
Göteborg Estetik AB är anmäld som verksamhet på IVO, inspektionen för vård & omsorg. Göteborg Estetik AB innehar en klinik & ansvarsförsäkring via Folksam.

Kontakt för akuta problem
Vid akuta komplikationer ringer ni direkt klinikens mobil: 0736-976079 (om inget svar skicka direkt sms vad ärendet gäller). Vid akuta komplikationer som ej kan vänta så uppsök närmaste akutmottagning.

Övriga frågor
Frågor & annat gällande din behandling via sms eller telefon: 0736-976079 el 031-133309
Undvik att skriva via sociala medier då det finns risk att meddelanden där missas.

Göteborg Estetik AB
Trälåsvägen 9A
42668 Västra Frölunda
tel: 031-133309
sms: 0736-976079
info@gbgestetik.se

Lagen om estetiska injektionsbehandlingar
1 juli 2021 kom lagen om estetiska injektionsbehandlingar. Endast legitimerade sjuksköterskor, läkare & tandläkare får arbeta med injektionsbehandlingar och är då skyldiga att följa den lag som gäller.
Här kan ni läsa mer om lagen